introductie

grazers

probleemplanten

documentatie

contact

Ecologische begrazing

Er zijn in West-Europa een hele resem actoren die aan begrazing doen. Onze doelstelling is ecologische begrazing. Hiermee wordt bedoeld dat de de vegetatie meer structuur en mozaiekvormige patronen krijgt en dat de biologische diversiteit op termijn toeneemt.
> Wij zijn ervan overtuigd dat begrazing met vee een methode van natuurbeheer is die voor zeer veel terreinen tot optimale resultaten kan leiden. De begrazing kan vaak gestuurd worden zodat sommige plekken extra begraasd kunnen worden en andere juist minder of helemaal niet. Mooi  meegenomen is dat natuurbeheer met vee attractief is voor het grote publiek, past het bij de geschiedenis van het platteland en het ziet er natuurlijk ontzettend fraai uit. De aaibaarheidsfactor heeft dus ook zijn belang. Niet zozeer vanwege het ecologische dan wel van de perceptie.

Samen met de opdrachtgever bekijken wij de te beheren terreinen, bespreken doelstellingen, trachten daarbij het ecologisch accent aan te scherpen en komen vervolgens met een onderbouwd advies en werkplan.
In dit advies wordt de bestaande toestand, het beoogde doel, de te gebruiken methode, de opgelegde beperkingen of vrijheden en een aantal graasdagen opgenomen.

begrazing.be werkt bij voorkeur met meerjaren-projecten omdat natuurbeheer een kwestie van lange adem is. De eerste effecten van schapenbegrazing zijn vaak vrij snel zichtbaar, maar de ontwikkeling van een vegetatie met meer soorten en structuur en de daarbij horende fauna (zoals insecten, vogels, kleine zoogdieren en reptielen) kan vaak wat langer op zich laten wachten. In de voorlichting die wij geven over het beheer wordt dan ook altijd op dit lange-termijn effect gewezen. Bovendien wordt de te volgen stategie voor de komende jaren vooropgesteld zodat ook de opdrachtgever weet waaraan zich te verwachten en zijn planning kan opmaken.

Referentie

project Garije:

bij aanvang in 2007
verruiging met Brandnetel, Ridderzuring, Framboos en Grote klis

resultaat in 2010:

kruidenrijke vegetatie met onder meer Kruisbladwalstro, Grote ratelaar, Kale jonker, Berenklauw, Moerasspirea, Wilde marjolein, Beemdkroon