introductie

doel

grazers

probleemplanten

documentatie

contact

Bestrijding van moeilijke soorten

Pest-soorten zijn plantensoorten die moeilijk te beheren zijn of als exoot niet gewenst zijn. Met de kudde Manx Loaghtan schapen kunnen wij een afdoende oplossing bieden voor plantensoorten die ten gevolge van vaak eerder wanbeheer of omdat ze invasief zijn geweerd moeten worden.

 1. distels
 2. netels
 3. bramen
 4. jacobskruiskruid
 5. ridderzuring
 6. reuzenberenklauw
 7. japanse duizendknoop
 8. pitrus
 9. reuzenbalsemien
 10. amerikaanse vogelkers
 11. framboos